Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Серпень » 29 » Інформаційна культура у житті сучасної людини
12:14
Інформаційна культура у житті сучасної людини

Інформаційна культура сьогодні вимагає від сучасної людини нових знань і умінь, особливого стилю мислення, що забезпечують необхідну соціальну адаптацію до змін і гарантують гідне місце в інформаційному середовищі. Створюваний у процесі інформатизації інформаційно-технічний потенціал суспільства визначається не тільки рівнем розвитку сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Багато залежить від рівня інформаційної культури, як всього соціуму, так і окремо взятої особистості. Домінантою успіху та соціальної ефективності інформатизації є людський фактор.
Людина з розвиненою інформаційною культурою характеризується як особистість, що володіє цілим комплексом знань і умінь: розуміє визначення таких понять, як інформаційні ресурси, інформаційний світогляд, інформаційне середовище, інформаційна поведінка вміє грамотно формулювати свої інформаційні потреби і запити; здатна ефективно та оперативно здійснювати самостійний пошук інформації за допомогою як традиційних, так і новітніх, в першу чергу, комп’ютерних пошукових систем; вміє раціонально зберігати та оперувати великими потоками й масивами інформації; знає норми і правила «інформаційної етики», вміє вести інформаційно-комунікаційний діалог. 
Інформаційна культура особистості виступає як одна з важливих складових загальної культури людини, без якої неможливо взаємодіяти в інформаційному суспільстві. Інформаційна культура особистості формується протягом усього життя людини, причому, як правило, цей процес має стихійний характер, залежить від ступеня виникнення перед особистістю конкретних завдань.  
Сучасній людині потрібні сформовані навички ефективної взаємодії з інформаційним середовищем вже на початковому етапі своєї професійної діяльності. Актуальність розглянутого питання випливає з необхідності уточнення визначення інформаційної культури особистості, її сутності, тому що від цього залежить зміст педагогічного процесу, спрямованого на формування в особистості якостей, необхідних відповідно до вимог сучасного рівня розвитку високотехнологічного суспільства.

В.Шевчук, методист відділу освіти

Переглядів: 97 | Рейтинг: 0.0/0